Ettevõttest

Menalte OÜ on 100% Eesti erakapitalil põhinev ehitusettevõte. Oleme tegutsenud Eesti turul aastast 2005. Alustades vaid mõne töötajaga, oleme kasvanud Eesti mastaabis keskmise suurusega ehitusettevõtteks. Meie missiooniks on olla jätkuvalt arenev ja kasvav ehitusettevõte, pakkudes kvaliteetset teenust kaasaegsete seadmete ja oma ala ekspertidega.

Loodame teha edaspidi  koostööd paljude uute klientide ja partneritega, andes omaltpoolt panuse ehitusvaldkonna kvaliteedi ja teeninduse tõstmiseks. Tiheda konkurentsiga Eesti ehitusturul peame oma tugevateks külgedeks pikaaegset kogemust ehitusvaldkonnas, tähtaegadest kinnipidamist, avatud ja paindlikku koostööd ning tulemustele orienteeritust.

Tagame oma klientidele usaldusväärse koostöö ja kvaliteetsed lahendused ka tavapärasest keerukamate projektide elluviimisel.

Meie meeskonda kuuluvad spetsialistid, kellel on aastate pikkune praktiline kogemus erinevate ehitusobjektide püstitamisel. Omame kogemusi, oskusi  ja tahet ning oleme avatud väljakutsetele, mis eeldavad loomingulist lähenemist, olles seejuures orienteeritud tulemusele.

Tegevusload

Ehitus, Ehitamine
Number EEH008326

Tegevusloa liigid:
Ehitise kontrollimis- ja juhtimissüsteemi automatiseerimine. Hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi ehitamine, sh katlasüsteemi (v.a elektri ja gaasivarustuse osa) ehitamine.

Hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamine. Jahutussüsteemi ja ventilatsioonisüsteemi ehitamine. Üldehituslik ehitamine. Sadamarajatise ehitamine, nagu kai, lainemurdja või muu avaveekogu ehitise ehitamine.

Ehitus, Projekteerimine
Number EEP003220

Tegevusloa liigid:
Ehitise kontrollimis- ja juhtimissüsteemi automatiseerimise ehitusprojekti koostamine.

Ehitusprojekti arhitektuurse osa, v.a maastiku- ja sisearhitektuurse osa koostamine.

Hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katla- (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti koostamine.

Hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine. Konstruktsioonide ehitusprojekti koostamine.